Tabor

Enterprise Logistics dysponuje taborem własnym i kontraktowym. Łączny potencjał flotowy firmy to około 100 zestawów typu ciągnik siodłowy z naczepą, pozostających w ciągłej dyspozycji. Połowę floty ciągników i ponad połowę naczep stanowią pojazdy własne. Potencjał przewozowy firmy uzupełniają wyselekcjonowani, solidni przewoźnicy kontraktowi.

Założenie: niezależność naczepy od ciągnika w celu zapewnienia elastyczności i szybkości dostaw.

Działamy z wykorzystaniem niezależności ciągników siodłowych od naczep, stosując system podmian. Dzięki temu nie ograniczamy naszych klientów limitami czasu pracy, jazdy i odpoczynku kierowców, serwisem ciągników itp. kwestiami nieistotnymi z punktu widzenia podstawowej działalności naszego zleceniodawcy. Jeśli wymaga tego sytuacja, zapewniamy podwójne obsady, dowozimy kierowców – zmienników, wysyłamy same naczepy promami, słowem stosujemy środki najbardziej adekwatne i uzasadnione ekonomicznie.

Bezpieczeństwo i kontrola non stop.

Wszystkie nasze pojazdy wyposażone są w komputery pokładowe systemu telematycznego Transics, co wpływa na poprawę bezpieczeństwa powierzonego towaru oraz sprzyja skutecznej kontroli nad nim. Dodatkowo pojazdy Enterprise Logistics są wyposażone w skanery dokumentów, co pozwala na natychmiastowe dostarczenie skanu wymaganych dokumentów towarzyszących przesyłce.

Sukcesywnie zwiększamy udział naczep chłodniczych w posiadanym taborze. Przewozimy żywność, towary wymagające chłodzenia i grzania, w tym towary niebezpieczne (ADR).

Podstawowe rodzaje zabudów naszych zestawów

Zestaw typu ciągnik siodłowy z naczepą skrzyniową oplandekowaną typu kurtyna
długość wewnętrzna 13,60 m
szerokość wewnętrzna 2,48 m
wysokość wewnętrzna 2,70 m
ładowność 24 t
Zestaw typu ciągnik siodłowy z naczepą chłodniczą

Naczepy z możliwością utrzymywania jednej lub dwóch temperatur (ściana działowa)

długość wewnętrzna 13,60 m
szerokość wewnętrzna 2,45 m
wysokość wewnętrzna 2,65 m
ładowność 22 t
zakres temperatur od -20 do +25 st. C

Lokalną dystrybucję mniejszych przesyłek realizujemy własnymi samochodami dystrybucyjnymi o ładowności od 500 do 5500 kg.