Dokumenty agencji celnej

Informujemy, iż aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego dostepny jest on-line na stronie Ministerstwa Sprawidliwości pod adresem: ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu.