Odpowiedzialność społeczna

CSR

Jesteśmy przedsiębiorstwem o rozwiniętej świadomości Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (CSR). Przyjęta i realizowana strategia działalności Enterprise Logistics uwzględnia dobro interesariuszy przedsiębiorstwa, jak również jego otoczenie, to jest:

dzialania-spoleczne

  • pracowników,
  • klientów,
  • dostawców,
  • organizacje non-profit,
  • instytucje edukacyjne,
  • środowisko przyrodnicze,
  • społeczność lokalną.

Z satysfakcją informujemy, że osiągnęliśmy najwyższy – rozszerzony poziom w modelu kontinuum Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Uzyskany rezultat jest wynikiem badania przeprowadzonego przez Katedrę Socjologii i Polityki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pod kierunkiem dr Magdaleny Rojek-Nowosielskiej.

Szerzej na ten temat w załączniku poniżej (Raport wyników oceny Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw)

Prezes zarządu Enteprise Logistics Sp. z o.o. Maciej Gonerko jest członkiem Rady Konsultacyjnej Praktyków Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.