Bezpieczeństwo

Trzy filary bezpieczeństwa według Enterprise Logistics

I. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

I. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

W Enterprise Logistics dbamy o podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wierzymy, że dzięki podejmowanym staraniom mamy wpływ na zmniejszenie zewnętrznych kosztów transportu drogowego, choćby w niewielkim ułamku. W trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego oraz powierzonego nam ładunku systematycznie organizujemy tematyczne szkolenia dla kierowców. Celem wykładów i zajęć praktycznych jest uświadomienie jak olbrzymie zagrożenie powoduje kierowanie w stanie nietrzeźwości, niezapinanie pasów bezpieczeństwa, niewłaściwe mocowanie ładunku czy nieprzestrzeganie przepisów BHP.

II. Bezpieczeństwo transportu towarów niebezpiecznych i żywności

II. Bezpieczeństwo transportu towarów niebezpiecznych i żywności

Transport towarów niebezpiecznych nie ma dla nas tajemnic. Nasz wewnętrzny Doradca ds. bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych (DGSA) dba o należyte, zgodne z prawem i gwarantujące bezpieczeństwo wykonanie transportu towarów ADR.

Bezpieczeństwo przewozu towarów żywnościowych zapewniają wdrożone i stosowane procedury zgodne z normą ISO 22000:2005. Temperatura przewozu jest stale monitorowana przez systemy telematyczne Transics oraz Thermo King TracKing.

III. Gwarancje ubezpieczeniowe

III. Gwarancje ubezpieczeniowe

Odpowiedzialność Enterprise Logistics, wynikająca z przepisów konwencji CMR, jest chroniona polisami OC przewoźnika drogowego oraz spedytora. Suma gwarancyjna to 300 tys. EUR na każde zdarzenie. Dodatkowo oferujemy możliwość wykupienia ubezpieczenia cargo, zapewniającego najlepszą ochronę powierzonego mienia nawet w przypadku wystąpienia szkód przekraczających limity odpowiedzialności cywilnej przewoźnika i spedytora.