Dane rejestrowe i akcjonariat

ENTERPRISE LOGISTICS Sp. z o.o.
73-102 Stargard, ul. Jana Śniadeckiego 25

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 8542346035
REGON: 32059898100000
Numer KRS: 0000428253
Kapitał zakładowy 52 500 zł w całości opłacony