Kontakt

Księgowość

Leszek Karliński
Leszek Karliński

Główny Księgowy

tel.: +48 91 579 03 12
l.karlinski@enterprise.com.pl

Kamila Szewczak
Kamila Szewczak

Z-ca Głównego Księgowego

tel.: +48 91 579 03 16
k.szewczak@enterprise.com.pl

Dominika Ilnicka
Dominika Ilnicka

Księgowa

tel.: +48 91 579 03 02
d.ilnicka@enterprise.com.pl

Kadry

Magdalena Antonowicz
Magdalena Antonowicz

Dział Kadr

tel.: +48 91 579 03 00
m.antonowicz@enterprise.com.pl