Marketing, Media, PR

Marketing, Media, PR

Jerzy Gębski
Jerzy Gębski

Pełnomocnik Zarządu ds. Marketingu i PR

tel.: +48 91 579 03 04
tel.kom.: +48 697 058 628
j.gebski@enterprise.com.pl