Transport Szwecja

Nasza specjalizacja: transport Szwecja

Szwecja jest krajem o świetnej infrastrukturze drogowej i wysokiej kulturze zachowań komunikacyjnych panującej wśród uczestników ruchu drogowego. Wykonując przewozy w relacji ze Szwecją należy jednak mieć na uwadze, że warunki atmosferyczne w tym nordyckim kraju mogą zaskoczyć, szczególnie w okresie zimowym oraz na przełomach pór roku.

Poznaliśmy dokładnie specyfikę związaną z transportem do Szwecji

Osoby stawiające pierwsze kroki w obrocie handlowym ze Szwecją, może zaskoczyć luźny, jak na nasze standardy, stosunek do kwestii obrotu dokumentów, do podpisów, pieczęci itp. formalności. W pewnym sensie przeciwwagę stanowi tu szczególna dbałość o dotrzymywanie ustaleń słownych. Jest to jeden z fundamentów kultury współżycia społecznego w Skandynawii, szczególnie odczuwalny właśnie w Szwecji.

Enterprise Logistics – doskonałe rozeznanie w realiach transportu do Szwecji

Szwedzi są znani w świecie ze swej niezwykłej dbałości o sprawy bezpieczeństwa i ochrony życia. Nie jest to slogan czy stereotyp, o czym mogą się przekonać choćby kierowcy wykonujący zadania przewozowe w tym kraju. Owa dbałość o sprawy bezpieczeństwa ma w tym przypadku bezpośrednie przełożenie na kwestie BHP i – co istotne – procedury z tym związane są ściśle przestrzegane w fabrykach, firmach, magazynach. Doświadczenie uczy, że wszelkie próby pójścia „na skróty” w odniesieniu do procedur bezpieczeństwa np. przy operacjach przeładunku, są w tym kraju skazane na niepowodzenie.

Zapraszamy do kontaktu