Transport Norwegia

Nasza specjalizacja: transport Norwegia

Prawidłowa realizacja zleceń transportowych w relacjach z Norwegią wymaga od operatora transportu spełnienia szeregu wymagań. Nie są to wymogi jedynie formalne, aczkolwiek znaczna część z nich ma podstawy jasno określone w obowiązujących na terenie Norwegii przepisach prawa. Należą do nich warunki konieczne do spełnienia dotyczące stanu technicznego pojazdów, ich wyposażenia w zimowe ogumienie oraz łańcuchy na koła.

Spełniamy rygorystyczne wymogi transportu do Norwegii

Spełnienie tych rygorystycznych wymagań ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. To właśnie bezpieczeństwo i konieczność jego zachowania, ma kluczowe znaczenie przy obsłudze transportowej kierunku norweskiego. Niedopełnienie wymogów stawianych w tym zakresie przez administrację norweską, może zakończyć się – w najlepszym razie – zatrzymaniem pojazdu przez służby kontrolne i koniecznością zapłacenia wysokiego mandatu. W bardziej pesymistycznym scenariuszu nasz pojazd wraz z ładunkiem może zwyczajnie nie­ dojechać do odbiorcy, a zamiast tego znaleźć się w śnieżnej zaspie czy nawet runąć w przepaść.

Bezpieczny i niezawodny transport do najdalszych zakątków Norwegii
– najlepiej z Enterprise Logistics

Gros specyficznych wymagań, spełnienie których warunkuje wykonanie bezpiecznego transportu, ma podstawy w trudnych warunkach panujących w tym kraju, w szczególności w jego północnej części. Łatwości prowadzenia pojazdów nie sprzyja tutaj również infrastruktura drogowa, której standardy znaczenie odbiegają od tych znanych nam chociażby z dróg szwedzkich, nie mówiąc o autostradach w Niemczech czy Beneluksie.

Zapraszamy do kontaktu