Transport ADR

Wysoko wykwalifikowany personel oraz niezawodny sprzęt.
Ćwierć wieku doświadczenia w transporcie ADR

Przewóz towarów niebezpiecznych (ADR) w wykonaniu Enterprise Logistics to gwarancja dochowania najlepszej praktyki i staranności. Wiedza i doświadczenie spedytorów idzie w parze z profesjonalizmem kierowców. Nad ogółem zagadnień związanych z transportami ADR pieczę sprawuje nasz wewnętrzny Doradca ds. bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych (DGSA – Dangerous Goods Safety Adviser).

Enterprise Logistics spełnia wszystkie wymagania dot. przewozu materiałów niebezpiecznych w sztukach przesyłki, wynikające z umowy europejskiej o transporcie ADR. Wszystkie nasze pojazdy posiadają wymagane wyposażenie. Kierowcy oraz pozostali pracownicy odpowiedzialni za transport materiałów niebezpiecznych uczestniczą w okresowych szkoleniach w zakresie procedur postępowania, a także zagrożeń występujących podczas przewozu towarów niebezpiecznych.

banner-transport-ADR