Indywidualne rozwiązania logistyczne

Enterprise Logistics Sp. z o.o. S.K.A. oferuje szyte na miarę rozwiązania logistyczne uwzględniając specyficzne potrzeby konkretnego klienta. Wykorzystujemy własny potencjał transportowy i magazynowy rozlokowany w Polsce oraz w Skandynawii. Korzystamy ze wsparcia nowoczesnych systemów telematycznych oraz IT.

Indywidualne rozwiązania Enterprise Logistics. Wzorowy mariaż know-how
i technologii logistycznych.

Proponowane przez nas rozwiązania są zawsze przemyślane i zoptymalizowane pod kątem korzyści, które dzięki ich zastosowaniu odnosi klient.

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat naszych możliwości w zakresie indywidualnych rozwiązań logistycznych, prosimy o kontakt. Podczas niezobowiązującej rozmowy lub w korespondencji postaramy się odnaleźć możliwe pola współpracy i zaproponować odpowiednie rozwiązanie.