Zostaliśmy Spedytorem Roku 2019!

Jest nam niezmiernie miło poinformować o zdobyciu przez naszą firmę tytułu Spedytora Roku 2019. Prestiżowy konkurs Spedytor Roku jest organizowany przez Polską Izbę Spedycji i Logistyki/Polish International Freight Forwardes Association już od 20 lat. Kapituła, złożona z przedstawicieli Izby oraz wyższych uczelni, ocenia kandydatów pod kątem wielu zróżnicowanych kryteriów. Pośród nich są zarówno twarde wyniki finansowe, jak i dbałość o rozwój pracowników, działalność w obszarze CSR, zaangażowanie w zbliżanie nauki z praktyką gospodarczą, innowacyjność i szereg innych.

To już ósma edycja konkursu, w której zdobyliśmy nagrodę Spedytora Roku. Odbieramy ją jako potwierdzenie słuszności realizowanej przez nas od lat strategii budowania wsparcia transportowego i logistycznego dla firm kreujących wymianę towarową ze Szwecją, Norwegią, Danią i Finlandią.

Dziękujemy za zaufanie i docenienie!

Tablica okolicznościowa

Wróć do strony głównej aktualności